Information från MBFs hemsida om årsredovisning

I MBF:s tjänsteutbud ingår att göra årsredovisningar åt förvaltade föreningar. På senare tid har regelverket kring upprättandet av årsredovisningar ändrats ganska mycket. Bokföringsnämnden har tagit fram nya redovisningsregler, de s k K2 och K3 regelverken. Dessa regelverk var tvingande första gången 2014. Dessa regler, som bl a legat till grund för diskussionen om ökade avskrivningskostnader i bostadsrättsföreningar, innebar att progressiva avskrivningsplaner behövde ändras till raka planer då progressiva avskrivningar inte längre var tillåtet. Som följd av detta fick många föreningar ökade kostnader i form av avskrivningar som i vissa fall ledde till stora underskott.

 

Vilka regelverk används i BRF?

MBF har kompetensen att göra årsredovisningar i bostadsrättsföreningar enligt båda regelverken. K2 passar bra för relativt nya föreningar som inte har så stora underhåll eller reparationer. Däremot lite äldre föreningar som står inför större renoveringar bör istället utgå från K3 som på ett enklare sätt tillåter aktivering av tillgångar jämfört med K2 regelverket.

Kontorets öppettider

Måndag, onsdag – fredag: kl 8:00 – 16:00
Tisdag: kl 8:00 – 18:00

Källgatan 14, 722 11 VÄSTERÅS
Telefon: 021-40 33 00   Fax: 021 – 40 33 29
E-post: info@mbf.se

Har du frågor om hyresavier, överlåtelser, pantsättningar eller har andra frågor?
Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

 
Stäng meny