Vad är en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som regleras genom bostadsrättslagen. Den är en så kallad juridisk person. Rättshandlingar leder till rättigheter och förpliktelser bara för föreningen som sådan. Som medlem har du alltså inget inget personligt ansvar för föreningens förbindelser. Bostadsrättsföreningen måste vara registrerad på Bolagsverket. Den ska ha till syfte att upplåta lägenheter till medlemmarna för nyttjande på obegränsad tid. Den måste minst ha tre medlemmar och stadgar med visst innehåll, godkända av Bolagsverket. 

Fördelarna med att bo i bostadsrätt

Bostadsrätten är en särart i jämförelse med andra boendeformer vad avser boendeinflytande och ur ekonomisk synpunkt. 

  • Som medlem i bostadsrättsförening har du möjlighet att påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra frågor som rör dig och din bostad. 
  • Bostadsrätten kan ses som en investering, eftersom den kan överlåtas fritt utan begränsning av överlåtelsevärlden (vissa undantag finns, till exempel hembudsklausul). 

Medlemskap:Som bostadsrättshavare är du medlem i föreningen som äger huset. 

Inflytande: Som medlem har du inflytande på föreningens verksamhet. 

Ekonomi: Din bostadsrätt representerar ett förmögenhetsvärde för dig. Du betalar en årsavgift till föreningen som baserar sig på föreningens självkostnader. Du har ansvaret för lägenhetens inre underhåll. 

Besittningsskydd: Du innehar din bostadsrätt på obegränsad tid. Bara vid allvarliga stadgebrott och obetalda avgifter blir bostadsrätten förverkad, det vill säga – föreningen har då rätt att säga upp ditt medlemskap och sälja bostadsrätten. 

Stäng meny