FÖRBUD MOT GASOL

I den här föreningen är det totalt förbud att använda gasol. Förbudet är till för att säkra allas trygghet då det kan bli stora skador på främst person men även fastighet om gasolen misskötts. För att läsa mer om gasol kan du ladda ner broschyren från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Stäng meny