Andrahandsuthyrning

Information från MBFs hemsida

Andrahandsupplåtelse
En bostadsrättshavare (BRH) får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke, om inte stadgarna föreskriver annat.


Förutsättningar för uthyrning
BRH som avser att hyra ut sin lägenhet i dess helhet kan söka erforderligt tillstånd genom att fylla i denna blankett och lämna den till styrelsen.Beviljas tillstånd kan detta begränsas till viss tid och förenas med villkor.

Om styrelsen vägrar att ge tillstånd kan hyresnämnden (HN) ge bostadsrättshavaren tillstånd att hyra ut om:

  • BRH under viss tid inte är i tillfälle att använda sin bostadslägenhet;

  • BRH kan åberopa beaktansvärda skäl för upplåtelsen;

  • Bostadsrättsföreningens styrelse inte kan åberopa att det föreligger befogad anledning att vägra samtycke.

Om lägenheten är pantsatt kan medgivande från panthavaren erfordras för uthyrning (se pantsättningsvillkor). Kopior av sådant medgivande ska i så fall bifogas ”Ansökan…” enligt omstående sida.


Hyresgästens besittningsskydd
Rättsförhållandet mellan bostadsrättshavaren, som hyr ut sin lägenhet, och hyresgästen bedöms enligt hyreslagen. Hyreslagens huvudregel i fråga om besittningsskydd är att uppsagd hyresgäst normalt har rätt till förlängning av hyresavtalet. Det innebär att hyresgästen har rätt att bo kvar även efter hyresavtalets utgång. Om uthyrningen skall pågå kortare tid än två (2) år, har hyresgästen emellertid inte något besittningsskydd, utan är skyldig att avflytta när hyresförhållandet upphör.

Är parterna osäkra om hur länge uthyrningen skall bestå, kan de komma överens om att reglerna för besittningsskydd inte skall gälla. En sådan överenskommelse måste godkännas av HN.

Regler om ovanstående finns i hyreslagen §§ 45-52.Uthyrning av bostadsrättslägenhet
Bostadsrättshavaren bör:

  • Upprätta ett hyreskontrakt med hyresgästen (blanketter finns att köpa i bokhandeln).

  • Upprätta en överenskommelse med hyresgästen om att denne avstår från sitt besittningsskydd

    (blanketter finns att få hos HN).

  • Ansöka hos HN att den godkänner överenskommelsen.

  • Är bostadsrätten gemensam bostad krävs dessutom skriftligt medgivande till uthyrningenfrån make/sambo

 

Andrahandsupplåtelse utan tillstånd
Om andrahandsupplåtelse/uthyrning sker utan erforderligt tillstånd är föreningen berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Stäng meny