Fläktsystem

I vår förening har varje lägenhet  en egen fläktmotor. Vi har alltså inte ett gemensamt fläktsystem. Om du får problem med fläkten är det därför först och främst du som medlem som tar kontakt med en ventilationsfirma för att felsöka. Kostnaden faller även på dig som medlem.

Har du problem med ventilation/köksfläkt?
Föreningen har anlitat BN-Energi vid vår OVK-besiktning, förslagsvis är att du kontaktar dem vid problem på köksfläkt/ventilation. Observera att kostnaden ändå tillfaller dig som medlem. 

BN Energi 
Hemsida: http://www.bnenergikonsult.com
Kontakt: 0224-74 00 14

OVK-besiktning

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

 

Kökfläkt

Stäng meny