Parkeringsövervakning

Qpark sköter parkeringsövervakning  på föreningens områden, detta gäller även infarten framför bommen. 

Vill du anmäla felparkerad bil?
0771-96 90 00
Knappval 4 

Parkeringsböter
Qpark kan sätta böter när du stått längre än 1 minut framför bommen och 6 minuter gäller på övriga ytor. 15 minuter gäller vid i- och urlastning, det ska synas att detta sker.

Om du får böter är det Qpark du ska vända dig till. Styrelsen kan inte påverka utfallet om du vill överklaga den böter du fått. Kontakta Qpark 0771- 96 90 02.

.

Boendeparkering

 

Vill du ställa dig i kötill parkeringsplats?
 – Skicka mail till: brf@vasthaga6.se och uppge ditt namn och lägenhetsnummer. 

 

Vi har 62 parkeringsplatser i vår förening vilket tyvärr betyder att det inte finns en plats till alla. För att få tillgång till en plats måste du höra av dig till styrelsen för att ställa dig i kö. Kötiden varierar, normalt är den 3-6 månader. 

Motorcykel
Om du har motorcykel har du inte möjligheter att hyra parkeringsplats. Det är däremot okej att ställa dig i anslutning till föreningens cykelställ. 

Månadskostnad: 200 kronor, detta debiteras på din månadsavi. 

Krav 
Kravet för att få tillgång till en parkeringsplats är att du ska bo i vår förening. Tidigare har kravet varit att du även måste vara ägare till den bil som ska stå där, detta krav är nu borttaget. 

Ingen har förtur
För att alla ska få samma möjlighet till parkering behandlas alla lika i denna kö. Det finns alltså inget som kan påverka för att få gå före i kön. 

Om du hyr ut, eller  hyr i andrahand
Om du hyr ut din bostad i andrahand har du inte rätt att behålla din parkering. Personen/familjen som hyr din bostad kan däremot ställa sig i en separat kö för att få tillgång till en parkering. När det finns en ledig plats blir de erbjudna tre månader i taget. 

Vad händer efter dessa tre månader?
Om det efter dessa tre månader fortfarande finns en ledig plats och ingen ordinarie boende ställt sig i kö kan parkeringsplatsen hyras i tre månader till, och så vidare. 

Om du säljer din lägenhet  Vid försäljning följer inte din parkeringsplats med.
Parkeringsplatsen tillfaller den som står näst på tur i kön. Det är alltså inte köparen av din bostad som tar över den parkering du haft. 

Parkering på gatan

För att parkera på gatan använder du dig utav Easy park.

Du står på vit zon i områdeskod 7330.  

Stäng meny