Föreningens stadgar

Bostadsrättslagen och föreningens stadgar bestämmer hur bostadsrättsföreningen skall fungera. I dessa framgår bland annat hur styrelsen ska arbeta liksom vad man som medlem i föreningen har att rätta sig efter. 

 

 

Stäng meny