Vi har infört Huskurage i vår förening!

EN POLICY VID ORO FÖR VÅLD I NÄRA RELATION

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor – vi kallar det Huskurage.

Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att vi tillsammans gör civilkurage till norm. Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp.

Huskurage är gratis – men det kan kosta liv att inte agera.

KOM IHÅG ATT INGEN
KAN GÖRA ALLT

– MEN ALLA KAN 
GÖRA NÅGOT!

1. KUNSKAP

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. 14 av 20 är kvinnor som dödats av sin tidigare eller nuvarande man. Även om våldet utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grövsta våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning.

Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna, så lever 200.000 barn i Sverige i hem med våld. Det är vart tionde barn som lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder. Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar så krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våld i nära relation. Huskurage är ett sådant verktyg.

Med bakgrund av den kunskapen kan vi inte blunda. Vi behöver agera och visa civilkurage genom omsorg om våra grannar.

2. HANDLINGSPLAN

Genom att agera kan väldigt mycket åstadkommas. Det handlar inte om att gå in i fysiskt handgemäng.

Här är de enkla stegen för att hjälpa en utsatt granne:

  • ring på dörren och fråga hur det står till
  • vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden
  • ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först)

3. EFFEKT

Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet i det tysta. De vet det eftersom grannarna kommer att ingripa och agera. Grannarna vet att med en dörrknackning och ett samtal kan de förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet. Både forskning och praktisk erfarenhet visar att utsatta gör motstånd i förhållande till hur mycket hjälp de förväntar sig få från sin omgivning. Tillsammans skapar vi en norm där vi agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

Stäng meny